De Klijn Uitvaartzorg
030 - 2901581

Publicaties


De Klijn Uitvaartzorg komt geregeld in de media. Op deze pagina vindt u artikelen die gepubliceerd zijn over onze diensten. We zijn trots om deze te kunnen delen.

« Terug


Krant advertorial


Een stijlvolle en duurzame uitvaart


Leo de Klijn
HOUTEN ,,Wat gaan we doen?” Dat is de eerste vraag die Leo de Klijn van de Klijn Uitvaartzorg uit Houten voorlegt aan families die een dierbare hebben verloren. Geen vooropgestelde checklist of programma. Nee, alles is mogelijk en iedere uitvaart is maatwerk. Passend bij de wensen van de overledene én de nabestaanden.

Gekleed in een jacquet, compleet met hoge hoed en handschoenen loopt Leo de Klijn voor de rouwstoet uit. Traditioneel? Ja, én stijlvol. Het past bij de denk- en werkwijze van Leo met 25 jaar ervaring als uitvaartbegeleider. ,,Een uitvaart was tot een aantal jaren geleden redelijk formeel. Dat is nu allemaal anders. Een plechtigheid hoeft niet meer plaats te vinden in de aula van een crematorium. Je kunt kiezen voor een plek buiten, in de natuur. Of een restaurant, café of theater. Zelfs in de eigen tuin. Een plek waar de overledene een link mee had, zich thuis voelde. Dat maakt een afscheid persoonlijk.”

DUURZAAM
Een andere verschuiving die Leo ziet, is die naar een duurzame uitvaart. Zo zijn kisten van vlas, geteeld in Nederland, steeds meer in opkomst. Of de Loop Living Cocoon, een kist gemaakt van het wortelnetwerk van paddenstoelen. Welke binnen 45 dagen volledig opgaat in de aarde en de biodiversiteit verrijkt.

,,De innovaties volgen elkaar snel op”, vertelt Leo enthousiast. ,,Zo heeft Tesla een aantal rouwauto’s ontwikkeld. Er is vraag naar elektrisch rouwvervoer. En de prijzen zijn vergelijkbaar met andere merken, zoals Mercedes.” Leo regelt steeds vaker bijzonder vervoer, zoals een uitvaartbus. ,,Dat kan handig zijn als er weinig parkeerplekken zijn rondom een kerk bijvoorbeeld.”

Een andere ontwikkeling is het zelf samenstellen van je kist. Kleur, bekleding en handgrepen. Dat kun je zelf samenstellen naar wens.

DRUKWERK
Het duurzame aspect binnen een uitvaart kent meerdere facetten. Een rouwkaart en envelop van Ecolijn. Dat wordt gemaakt van bermgras uit het Groene Hart. Dichtbij en ecologisch. Leo ontwerpt en drukt de rouwkaarten zelf. ,,Ik heb zelf een geavanceerde printer in huis waarmee ik snel kaarten kan drukken. Dan zit je niet met het probleem van bijbestellen. Kom je 5 kaarten tekort? Geen probleem. Dezelfde dag bezorg ik ze bij je thuis.”

Leo is iedere dag bereikbaar, 24/7. Zijn vrouw en dochters ondersteunen hem op de achtergrond. ,,Zo blijven de lijnen kort en kan ik alle aandacht schenken aan de families die me nodig hebben.”

Ontzorgen is belangrijk. Leo beschikt bijvoorbeeld over een programma waarmee nabestaanden de abonnementen en andere zaken van de overledene gemakkelijk kunnen opzeggen of beheren. Dat scheelt veel tijd.


't Groentje HoutensNieuws.nl


Een mooie uitvaart in coronatijd


Leo de Klijn
[HOUTEN] "Kunnen we in deze tijd nog een begrafenis of crematie doen en hoe?" Dit is vaak de eerste vraag die uitvaartverzorger Leo de Klijn van Uitvaartzorg De Klijn krijgt als hij bij nabestaanden binnenkomt. "Het is anders met de coronaregels, maar het blijft een mooie uitvaart. Het is hoe je het met elkaar invult. Laten we kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. We blijven er iets moois van maken," zegt Leo.

Karin Tim-Mijland

"Met elkaar zoeken we naar een passende mogelijkheid en aankleding van de uitvaart die past bij de groepsgrootte. We kunnen mensen ook op een andere manier de uitvaart laten meebeleven." De uitvaart kan bijvoorbeeld worden opgenomen en gestreamd, zodat genodigden die niet ter plekke zijn in een andere ruimte tegelijkertijd de dienst bij kunnen wonen. Volgens Leo is er een grote ontwikkeling in streamen van uitvaarten, kerken zijn daar nu meer op ingericht en veel bedrijven spelen daarop in.

"Wat mooi is en vaker gedaan wordt, is een uitvaartfotograaf foto’s laten maken en die later verspreiden." Ook een dvd van de plechtigheid maken is mogelijk. Nabestaanden kunnen op internet foto’s, een filmopname van de uitvaart en een digitaal condoleanceregister plaatsen.

Op de site van De Klijn Uitvaartzorg staat een digitaal condoleanceregister voor de uitvaarten die hij verzorgt. Bekenden van de overledene kunnen daar een bericht en foto’s plaatsen of een kaarsje aansteken, maar ook de tekst van anderen lezen. Veel mensen maken hier gebruik van. "Het is een mogelijkheid mensen eer te betonen met de mogelijkheden die we nu hebben. Ze kunnen bemoedigende woorden opschrijven, dat geeft de familie ook troost." Leo voegt deze digitale versie vervolgens toe aan het papieren condoleanceregister.

0 Tegenwoordig zijn er ook drive-through condoleances. Die zag je voorheen vooral in Amerika, maar nu ook hier. Nabestaanden staan dan bij een kist terwijl de genodigden voorbijrijden in een auto. Zij mogen de wagen niet verlaten, maar kunnen stilstaan bij de kist en de nabestaanden.

Er is een groep nabestaanden die de beperkingen van de groepsgrootte accepteert en zelfs omarmt. Leo verwacht dat grote uitvaarten waarbij familie lang staat te condoleren minder voor gaan komen. "Mensen gaan op zoek naar andere manieren om hun verdriet te delen."

"Zo zijn we elke dag bezig te bedenken wat voor mensen de beste oplossing is. Voor de een is dat een livestream. Voor de ander een drive-through. Met de coronaregels is het anders, maar het blijft een mooie uitvaart. Het is hoe je het met elkaar invult, we maken er samen iets moois van."


Bron: www.houtensnieuws.nl/reader/58797/2158013/een-mooie-uitvaart-in-coronatijd


't Groentje HoutensNieuws.nl


Houtense Uitvaartondernemers bundelen ervaring en kennis


Leo de Klijn en William van Rijnsoever
HOUTEN De Houtense uitvaartondernemingen De Klijn Uitvaartzorg en Uitvaartbegeleiding Van Rijnsoever werken sinds een halfjaar samen qua kennis en ervaring. Beide bedrijven blijven zelfstandig werken en bestaan. Door deze vorm van samenwerken kunnen zij continuïteit waarborgen tijdens vakantie of ziekte en kunnen ze elkaar eventueel bij grote uitvaarten assisteren. Zij zien elkaar als collega's en niet als concurrenten en daarom is deze vorm van samenwerking binnen hun branche vrij uniek. Uitvaartverzorger William van Rijnsoever van Uitvaartbegeleiding Van Rijnsoever: "De samenwerking verloopt goed en prettig."

LOKAAL BEKEND William en uitvaartverzorger Leo de Klijn van De Klijn Uitvaartzorg zien veel voor­delen om een uitvaart te laten ver­zorgen door een Houtense onder­neming. Leo: "Wij zijn bekend met lokale gebruiken. want die zijn best heel verschillend binnen Nederland. Bovendien kunnen wij snel aanwezig zijn en we zijn goed bereikbaar. Wij zijn lokaal bekend en weten wat er mogelijk is, we zijn laagdrempelig en informeel. Wij denken in mogelijkheden."

William: "Alleen wettelijke for­mele zaken bij de gemeente en de termijn waarop een uitvaart moet plaatsvinden zijn verplicht. Verder kan bijna alles." Een uitvaartplechtigheid kan op meer plaatsen zijn dan alleen in een rouwcentrum of kerk. De plechtigheid kan ook op een boerderij, in een tuin of zelfs in een fort aan de Waterlinie plaats vinden. Ook zijn er veel verschil­lende soorten rouwvervoer.


Leo: "Naast traditionele uitvaar­ten, zijn er ook milieuvriendelij­ke. Daarbij wordt de overledene vervoerd met een elektrische auto en bijvoorbeeld begraven in een mand of lijkwade op een natuurbegraafplaats."
In deze periode volgen de uitvaartverzorgers bij de uitvoering van een uitvaart de richtlijnen van het RIVM en de overheid vanwege de coronacrisis.

EXTRA SERVICE De uitvaartverzorgers Leo en William bieden extra service. Beiden ontwerpen zelf de rouwkaarten, zodat ze uniek zijn. Leo haalt de as van een overledene op en bezorgt deze bij de nabestaanden, zodat zij niet terug hoeven naar de plek waar ze hun dierbare moesten achterlaten. Beide uitvaartverzorgers zijn 24 uur per dag bereikbaar en nabestaanden krijgen een dezelfde contactpersoon.

Leo: "Wij regelen alles rondom een uitvaart. Mensen kunnen hun wensen aangeven en wij zorgen ervoor." Hun verzorgingsgebied is de provincie Utrecht, maar ook daar buiten. William heeft weleens een begrafenis geregeld voor een overledene in Zeist die naar Limburg werd vervoerd om daar begraven te worden.

William: "Je bent niet verplicht om een uitvaart te laten uitvoeren door de instantie waarbij je daarvoor verzekerd bent. Ongeacht de ver­zekering, wij kunnen de uitvaart verzorgen."

Ook is het mogelijk om je wensen van te voren vast te leggen in een wilsbeschikking. Hierin kan iemand de wensen met betrekking tot de eigen uitvaart vastleggen en zo hebben de nabestaanden een goed beeld hoe de overledene de uitvaart wilde.

Leo en William hebben een keur­merk van het Kwaliteitsregister Uitvaartverzorgers. Leo: "Dat betekent dat mensen te maken krijgen met goed opgeleide bekwame uitvaartverzorgers." Dit keurmerk is persoonsgebonden.


Bron: www.houtensnieuws.nl/reader/59055#p=10


't Groentje HoutensNieuws.nl


Welke uitvaartwensen had hij?


Leo de Klijn
Na een overlijden ontstaat bij na­bestaanden vaak de vraag: Wat waren de wensen van de overledene voor de uitvaart? Uitvaart­verzorger Leo de Klijn komt re­gelmatig tegen dat nabestaanden geen idee hebben over wat de uit­vaartwensen van de overledene waren.

Karin Tim-Mijland

"Het is lastig voor nabestaanden als ze zich af moeten vragen: 'Wat zou hij gewild hebben?" Om na een overlijden onduidelijkheid en zelfs onderlinge onenigheid daarover bij de nabestaanden te voorkomen, kan een wilsbeschikking worden opgesteld. Daarin staan de wensen van een overledene over zijn of haar uitvaart. De Klijn Uitvaartzorg kan kosteloos helpen deze wilsbe­schikking op te stellen.

Een wilsbeschikking kan dus pro­blemen voor nabestaanden voorko­men. Leo heeft zelfs meegemaakt dat hij een begrafenis had geregeld en de nabestaanden daarna onver­wacht een briefje vonden waarin. stond dat de overledene gecre­meerd wilde worden. Uiteindelijk heeft hij alsnog een crematie kun­nen regelen.

"Een wilsbeschikking opstellen geeft mensen de mogelijkheid om na te denken hoe hun uitvaart eruit zou moeten zien. Daar kan ik dan een kostenplaatje bij geven. Dan weten ze ook of ze daarvoor moeten sparen of zich bijvoorbeeld moeten bijverzekeren. Het geeft de mensen zelf en hun nabestaanden rust, ik zie dat de nabestaanden er blij mee zijn," zegt Leo.

De onderwerpen die in zo'n be­schikking kunnen staan, zijn heel divers. Bijvoorbeeld wil iemand begraven of gecremeerd worden? Hoe moet de condoleance geregeld zijn? Welke muziek heeft de voorkeur? En welke keuzes laat men over aan de nabestaanden? Er zijn veel mogelijkheden tijdens een uit­vaart. Leo vertelt dat hij weleens een motor naast een kist heeft ge­plaatst. "Het is belangrijk dat de mensen zelf nadenken over hoe ze hun uitvaart willen hebben. Aan de hand van hun wensen geef ik de mogelijkheden aan en als ze iets vergeten zijn, vul ik het aan." Een gesprek hierover duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Na afloop maakt Leo een uitgebreide beschrijving waar­in ook foto's staan van bijvoorbeeld de gewenste rouwauto. Leo raadt vervolgens aan om bekend te ma­ken dat er een beschikking is en deze bij de verzekeringspapieren te leggen. Een wilsbeschikking is niet rechtsgeldig.

Leo de Klijn houdt op 29 januari van 10.00 tot 12.00 uur een inloopochtend in Theater aan de Slinger in Houten. Daarin kan iedereen terecht voor informatie over een wilsbeschikking en andere vragen over uitvaartzorg. Voor een uitge­breid gesprek maakt hij graag een afspraak.


Bron: deeljenieuws.houtensnieuws.nl/reader/58782#p=26


't Groentje HoutensNieuws.nl


Informatieochtend uitvaartzorg


Leo de Klijn
Keuzes bij opbaren

[HOUTEN] Leo de Klijn van De Klijn Uitvaartzorg houdt een informatieochtend in Theater aan de Slinger in Houten over hetgeen waarmee nabestaanden te maken krijgen na een overlijden. Na zijn presentatie waarin hij ook vertelt over opbaren, is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Karin Tim-Mijland

Leo de Klijn heeft meer dan 20 jaar ervaring in de uitvaartbranche. De Klijn uitvaartzorg regelt vooral uitvaarten in de provincie Utrecht. Leo: "Het maakt niet uit waar je verzekerd bent voor een uitvaart, ik kan het voor iedereen regelen en voor elke religie". De Klijn Uitvaartzorg is gecertificeerd en opgenomen in het kwaliteitsregister voor uitvaartverzorgers.

Leo ervaart regelmatig dat nabestaanden niet weten wat de wensen van een overledene zijn over de uitvaart. "Vaak hebben ze het er niet over gehad." Hij adviseert dan ook daarover na te denken en met elkaar te bespreken hoe de uitvaart eruit zou moeten zien.

Opbaren
Een van de eerste keuzes die nabestaanden moeten maken is of ze de overledene willen laten opbaren of niet en zo ja, waar? Opbaren kan onder andere in een uitvaartcentrum waar op afspraak gelegenheid is voor bezoek of thuis. Thuis kan iemand op een persoonlijke plek worden opgebaard, in een kamer, maar ook in een hobbyschuurtje. "Daar waar die persoon het liefst was," zegt Leo. Er bestaan opbaartenten zodat iemand bijvoorbeeld in een volkstuintje kan worden opgebaard. Leo vertelt dat wettelijk gezien, iemand overal opgebaard mag worden.

Bij een opbaring kan het lichaam gekoeld worden of gebalsemd. Balsemen, thanatopraxie genoemd, wordt gedaan door een thanatopraxeur zoals Rens De Peijper: "Mensen die ziek zijn geweest of medicijnen hebben gehad kunnen door thanatopraxie een rustiger uiterlijk krijgen. Ze krijgen een natuurlijkere kleur." Thanatopraxie moet in een speciale ruimte gebeuren. Tijdens de behandeling brengt de thanatopraxeur een conserverend middel in de bloedbaan van de overledene en voert de lichaamseigen stoffen af. In Nederland is deze behandeling sinds 2010 wettelijk toegestaan. Rens ziet dat balseming steeds meer wordt toegepast.

Behalve de keuze voor wel of niet opbaren zijn er nog veel andere beslissingen die nabestaanden moeten nemen tijdens het regelen van een uitvaart. Leo kan vrijblijvend de wensen over een uitvaart en bijbehorende kosten bespreken.

Bijeenkomst op 9 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in Theater aan de Slinger, De Slinger 40 in Houten. Leo en Rens zijn beiden aanwezig.


Bron: deeljenieuws.houtensnieuws.nl/reader/54184/2003663/informatieochtend-uitvaartzorg


't Groentje HoutensNieuws.nl


Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel verdriet en emoties


Leo de Klijn
In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat. Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier afscheid kan nemen. Naast de traditionele uitvaart zijn er veel meer mogelijkheden.

Zo hoeft een uitvaartplechtigheid niet in een aula plaats te vinden. Dit kan ook op een plaats waar de overledene zich thuis voelde. Een restaurant, theater, de kantine van de sportclub of buiten. Wij denken met u mee en zorgen dat alles perfect verloopt. Er is een ruime keuze aan vervoersmiddelen, van een bakfiets voor lokaal vervoer tot een Rolls Royce rouwauto.

Wanneer u liever kiest voor een milieuvriendelijke uitvaart kunnen wij u ook van dienst zijn. Wij hebben een riante keuze uit milieuvriendelijke en fair trade kisten en manden. Uiteraard helpen wij, indien nodig met de keuze van de natuurbegraafplaats. Ook het vervoer kan groen zijn. Zo hebben wij de beschikking over een Teslarouwauto en rouwauto’s op groengas. De rouwbrief kan digitaal of op kringlooppapier. Wij hebben een uitgebreide collectie herinneringssieraden en werken samen met vakmensen. Deze staan garant voor de kwaliteit die u van ons gewend bent. Bezoek voor meer inspiratie onze website.


't Groentje HoutensNieuws.nl


De Klijn Uitvaartzorg ontzorgt


Leo en Aukje de Klijn.
Leo de Klijn heeft meer dan 20 jaar ervaring in de uitvaartbranche. Samen met zijn vrouw Aukje heeft hij vorig jaar zijn eigen bedrijf De, Klijn Uitvaartzorg opgezet.

Als Leo de Klijn na een overlijden bij nabestaanden thuis komt, begint hij met ontzorgen zodat de familie in alle rust en wel­overwogen een beslissing kan nemen. Goed naar hen luisteren vindt hij heel belangrijk: "Door te luisteren krijg je een beeld hoe ze het willen hebben, hoe de uitvaart in elkaar moet zitten... Als ik de uitvaart regel, dan weet de familie op dat moment ook wat de kosten zijn, er zijn geen verborgen onkosten. Het is transparant. Ook komen we vooraf bij mensen thuis om informatie te geven en de wensen vast te leggen, die krijgen ze vervolgens op papier".

Rouwkaarten
Behalve dat hij de uitvaart regelt, ontwerpt hij samen met de nabestaanden de rouwkaarten, die maakt hij zelf. Hetzelfde ontwerp komt vervolgens terug in het condoleanceboek en eventueel in de dankbetuigingen. Maar hij heeft ook een eigen collectie kaarten die niet standaard is. Als de nabestaanden geen sprekers hebben, houdt hij zelf een toespraak tijdens uitvaarten.

Aukje helpt hem in zijn bedrijf, maar ze heeft daarnaast haar eigen baan. Aukje: "We zijn persoonlijk betrokken, de klant krijgt steeds dezelfde contactpersoon (die 24/7 bereikbaar is). Daardoor bouw je een band op". Leo: "Een half jaar na de uitvaart wordt het vaak stil om mensen heen, dan bel ik ze om te vragen hoe het gaat".

Leo en zijn vrouw verzorgen vooral uitvaarten in de provincie Utrecht. Leo: "Het maakt niet uit waar je verzekerd bent voor een uitvaart, ik kan het voor iedereen regelen en voor iedere religie". Naast Christelijke begrafenissen, heeft hij ervaring met de Chinese, Hindoestaanse en lslamitische plechtigheden. Uitvaartzorg De Klijn is gecertificeerd en opgenomen in het kwaliteitsregister voor uitvaartverzorgers.

Veranderingen
Leo: "Vroeger waren alle uitvaarten hetzelfde... Nu zijn kleuren belangrijk bij deze plechtigheden. Kisten, rouwauto's, alles kan in kleur worden geleverd". Er bestaan bijvoorbeeld ook rode en blauwe grafkisten. Aukje: "Vroeger werden alleen kisten gebruikt, nu kunnen mensen ook begraven worden in manden of in een lijkwade". Ook het vervoer is veranderd, Leo en zijn vrouw hebben een rouwstoet geregeld die bestond uit een aantal rally auto's omdat die bij het beroep van de overledene pasten. Tegenwoordig zijn de plechtigheden niet alleen maar in uitvaartcentra, maar bijvoorbeeld ook in een herenboerderij. Aukje: "Het wordt uit de taboesfeer gehaald, je kunt het meer doen zoals mensen geleefd hebben en er is meer mogelijk". Zoals in het geval van de rouwstoet met rally auto's.

Herinneringsgeschenken
Bij De Klijn Uitvaartzorg zien ze ook dat er belangstelling is voor herinneringsgeschenken zoals sieraden of glasornamenten met mogelijk de as van de overledene erin. In het najaar komt er op hun site www.deklijnuitvaartzorg.nl een overzicht met deze geschenken ter nagedachtenis.

Het volledige artikel »


Bron: epal.bdumedia.nl/houtensnieuws/20180919/#page/40


't Groentje HoutensNieuws.nl


Iedere uitvaart is bijzonder


Leo en Aukje de Klijn. Foto gemaakt door Marget Hunse.
HOUTEN Leo de Klijn heeft 20 jaar ervaring als uitvaartverzorger. Samen met zijn vrouw Aukje begon hij deze zomer een eigen uitvaartbedrijf, De Klijn Uitvaartzorg. In zijn kantoor aan de Edelsteen in Houten vertelt hij wat er allemaal komt kijken bij een uitvaart.

BELANGRIJKE BESLISSINGEN Als iemand is overleden wordt eerst een arts ingeschakeld. Die geeft twee verklaringen af, één voor de gemeente en één -geanonimiseerd- voor het CBS. Daarna kan de uitvaartondernemer worden gebeld. Op de eerste dag moeten er een paar belangrijke beslissingen genomen worden. Lees verder »


Bron: epal.bdumedia.nl/houtensnieuws/20171025/#browse/21  © Copyright 2024  De Klijn Uitvaartzorg      KvK 68881258      Privacyverklaring      Algemene voorwaarden
Deze website is gemaakt door Romilan ICT